NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Sangoma PBXact 400
Tổng đài IP Sangoma PBXact 400
Tổng đài IP Sangoma PBXact 400

Tổng đài IP Sangoma PBXact 400

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 400 là thiết bị quản lí điện thoại IP là giải pháp tối ưu của chúng tôi được xây dựng cho các doanh nghiệp lớn. Sangoma PBXact 400 hỗ trợ tối đa 400 người dùng và cho phép gọi 150 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm