NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
 
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise
  • Model: SBC Enterprise
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Giá bán: Liên hệ
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise là giải pháp dành cho dooanh nghiệp vừa và lớn, hỗ trợ 25-250 cuộc gọi đồng thời, Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng. Giao diện SIP và TDM tất cả trong một cho kết nối PRI, có công cụ hiển thị lưu lượng truy cập

enterprise-sbc-sangoma

Thiết bị Sangoma SBC Enterprise là giải pháp cho doanh nghiệp vừa và lớn

  • 25-250 cuộc gọi đồng thời
  • Mạng nội bộ doanh nghiệp và kiểm soát đường viền SIP Trunking
  • Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng
  • Công cụ hiển thị lưu lượng truy cập
  • Giao diện SIP và TDM tất cả trong một cho kết nối PRI
  • Chuyển mã dựa trên phần cứng

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI