NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
 
Thiết bị Sangoma SBC Netborder
Thiết bị Sangoma SBC Netborder
  • Model: SBC-Netborder
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Giá bán: Liên hệ
Thiết bị Sangoma SBC Netborder là giải pháp cho doanh nghiệp lớn, hỗ trợ 250-4000 cuộc gọi đồng thời, có khả năng kết nối các VoIP với nhau để tạo ra hệ thống hiển thị IP, Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng, Có sẵn PSU dự phòng kép – DC & AC

Sbc-NetBorder

Thiết bị Sangoma SBC Netborder giải pháp cho doanh nghiệp lớn

  • 250-4000 cuộc gọi đồng thời
  • Kết nối các VoIP với nhau để tạo ra hệ thống hiển thị IP
  • Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng
  • Có sẵn PSU dự phòng kép – DC & AC

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI