NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
PBXact
Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001
Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001

Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001

Thiết bị Sangoma PBXact 2001 lý tưởng phù hợp cho các trung tâm liên lạc lớn hoặc văn phòng doanh nghiệp. PBXact 2001 Hỗ trợ tới 2000 máy nhánh được cấp phép và 1500 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 1200
Tổng đài IP Sangoma PBXact 1200

Tổng đài IP Sangoma PBXact 1200

PBXact 1200 là một thiết bị dựa trên tiền đề được xây dựng cho các doanh nghiệp và chi nhánh quy mô vừa. PBXact 1200 hỗ trợ lên đến 1200 máy nhánh được cấp phép và350 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 400
Tổng đài IP Sangoma PBXact 400

Tổng đài IP Sangoma PBXact 400

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 400 là thiết bị quản lí điện thoại IP là giải pháp tối ưu của chúng tôi được xây dựng cho các doanh nghiệp lớn. Sangoma PBXact 400 hỗ trợ tối đa 400 người dùng và cho phép gọi 150 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 100
Tổng đài IP Sangoma PBXact 100

Tổng đài IP Sangoma PBXact 100

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 100 là thiết bị quản lí điện thoại IP là giải pháp tối ưu của chúng tôi được xây dựng cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Sangoma PBXact UC 100 hỗ trợ tối đa 100 người dùng và cho phép gọi 60 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 75
Tổng đài IP Sangoma PBXact 75

Tổng đài IP Sangoma PBXact 75

Tổng đài Sangoma PBXact 75 thích hợp cho việc liên lạc từ xa, nhiều chi nhánh, máy nhánh từ Mobile. Tổng đài IP Sangoma PBXact 75 cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact 75 hỗ trợ lên đến 75 máy nhánh và 45 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 60
Tổng đài IP Sangoma PBXact 60

Tổng đài IP Sangoma PBXact 60

Tổng đài IP Sangoma PBXact 60 có các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact 60 bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD. Tổng đài PBXact 60 hỗ trợ lên đến 60 máy nhánh và 40 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 40
Tổng đài IP Sangoma PBXact 40

Tổng đài IP Sangoma PBXact 40

Thiết bị tổng đài Sangoma PBXact 40 là tổng đài IP cứng được phát triển bởi Sangoma với đầy đủ các tính năng của tổng đài VoIP. Tổng đài Sangoma PBXact 40 cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. Tổng đài PBXact Sangoma hỗ trợ lên đến 40 máy nhánh và 30 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm
Tổng đài IP Sangoma PBXact 25
Tổng đài IP Sangoma PBXact 25

Tổng đài IP Sangoma PBXact 25

Tổng đài IP Sangoma PBXact 25cung cấp giao diện quản lý GUI và các tính năng Quick Setup giúp triển khai máy nhánh cho văn phòng nhanh chóng. PBXact bao gồm các tính năng như lời chào IVR, Time Condition, Queues, ACD. Tổng đài IP Sangoma PBXact 25 hỗ trợ lên đến 25 máy nhánh và 15 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm