NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Sangoma SBC Enterprise
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise

Thiết bị Sangoma SBC Enterprise

Thiết bị Sangoma SBC Enterprise là giải pháp dành cho dooanh nghiệp vừa và lớn, hỗ trợ 25-250 cuộc gọi đồng thời, Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng. Giao diện SIP và TDM tất cả trong một cho kết nối PRI, có công cụ hiển thị lưu lượng truy cập

Xem thêm