NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Sangoma Switchvox E535
Thiết bị Sangoma Switchvox E535
Thiết bị Sangoma Switchvox E535

Thiết bị Sangoma Switchvox E535

Sangoma Switchvox E535 được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. Nó được trang bị bộ xử lý lõi tứ, ổ đĩa trạng thái rắn và toàn bộ bộ tính năng Truyền thông hợp nhất (UC) tiên tiến có sẵn từ Switchvox.

Xem thêm