NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Sangoma SBC SMB
Thiết bị Sangoma SBC SMB
Thiết bị Sangoma SBC SMB

Thiết bị Sangoma SBC SMB

Thiết bị Sangoma SBC SMB là giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ từ 5-30 cuộc gọi đồng thời, khả năng bảo mật, giám sát, gỡ lỗi, cùng với chuyển mã trên bo mạch tốt. Di chuyển sang SIP Trunking hoặc Hosted PBX an toàn. Bảo vệ tấn công DoS / DDoS

Xem thêm