NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
 Sangoma Switchvox E510
Thiết bị Sangoma Switchvox E510
Thiết bị Sangoma Switchvox E510

Thiết bị Sangoma Switchvox E510

Sangoma Switchvox E510 là một hệ thống điện thoại IP-PBX dành cho doanh nghiệp nhỏ với thiết kế khá nhỏ gọn. Mặc dù E510 có thiết kế nhỏ gọn, tuy nhiên nó hỗ trợ lên đến 150 điện thoại và 50 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm