NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Thiết bị SBC
Phần mềm Virtual Machine SBC Sangoma
Phần mềm Virtual Machine SBC Sangoma

Phần mềm Virtual Machine SBC Sangoma

Khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng ảo tăng lên, Soma Enterprise Machine (VM) SBC là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp mà cần SBC để bảo mật mạng VoIP và sử dụng phần cứng hiện có. Phần mềm SBC này cung cấp chức năng phong phú giống như thiết bị phần cứng SBC. Enterprise VM SBC có thể nâng cấp lên 500 cuộc gọi đồng thời, tương thích với hầu hết các máy chủ và máy ảo có sẵn trên thị trường.

Xem thêm
Thiết bị Sangoma SBC Netborder
Thiết bị Sangoma SBC Netborder

Thiết bị Sangoma SBC Netborder

Thiết bị Sangoma SBC Netborder là giải pháp cho doanh nghiệp lớn, hỗ trợ 250-4000 cuộc gọi đồng thời, có khả năng kết nối các VoIP với nhau để tạo ra hệ thống hiển thị IP, Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng, Có sẵn PSU dự phòng kép – DC & AC

Xem thêm
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise
Thiết bị Sangoma SBC Enterprise

Thiết bị Sangoma SBC Enterprise

Thiết bị Sangoma SBC Enterprise là giải pháp dành cho dooanh nghiệp vừa và lớn, hỗ trợ 25-250 cuộc gọi đồng thời, Tính khả dụng cao cho dự phòng hoạt động/ dự phòng cho các doanh nghiệp có nhiệm vụ quan trọng. Giao diện SIP và TDM tất cả trong một cho kết nối PRI, có công cụ hiển thị lưu lượng truy cập

Xem thêm
Thiết bị Sangoma SBC SMB
Thiết bị Sangoma SBC SMB

Thiết bị Sangoma SBC SMB

Thiết bị Sangoma SBC SMB là giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ từ 5-30 cuộc gọi đồng thời, khả năng bảo mật, giám sát, gỡ lỗi, cùng với chuyển mã trên bo mạch tốt. Di chuyển sang SIP Trunking hoặc Hosted PBX an toàn. Bảo vệ tấn công DoS / DDoS

Xem thêm