NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Switchvox
Thiết bị Sangoma Switchvox E545
Thiết bị Sangoma Switchvox E545

Thiết bị Sangoma Switchvox E545

Sangoma Switchvox E545 hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn - giải pháp truyền thông hợp nhất đầy đủ tính năng. E545 hỗ trợ lên đến 1000 điện thoại và lên đến 200 cuộc gọi đồng thời - phù hợp với các công ty vừa. Nó được thiết kế với mức độ tin cậy cao nhất - có một dãy SSD RAID nhân bản cộng với nguồn điện dự phòng.

Xem thêm
Thiết bị Sangoma Switchvox E535
Thiết bị Sangoma Switchvox E535

Thiết bị Sangoma Switchvox E535

Sangoma Switchvox E535 được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. Nó được trang bị bộ xử lý lõi tứ, ổ đĩa trạng thái rắn và toàn bộ bộ tính năng Truyền thông hợp nhất (UC) tiên tiến có sẵn từ Switchvox.

Xem thêm
Thiết bị Sangoma Switchvox E525
Thiết bị Sangoma Switchvox E525

Thiết bị Sangoma Switchvox E525

Sangoma Switchvox E525 mang lại sức mạnh liên lạc vượt trội cho tối đa 400 điện thoại và 100 cuộc gọi đồng thời. Nó được trang bị bộ xử lý lõi tứ, ổ đĩa và tất cả các tính năng Truyền thông hợp nhất (UC) tiên tiến của Switchvox được gói gọn trong một thiết bị.

Xem thêm
Thiết bị Sangoma Switchvox E510
Thiết bị Sangoma Switchvox E510

Thiết bị Sangoma Switchvox E510

Sangoma Switchvox E510 là một hệ thống điện thoại IP-PBX dành cho doanh nghiệp nhỏ với thiết kế khá nhỏ gọn. Mặc dù E510 có thiết kế nhỏ gọn, tuy nhiên nó hỗ trợ lên đến 150 điện thoại và 50 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm